Velkommen til offisiell åpning av nye St. Sunniva skole

Skolebyråd, byrådsleder og biskop Eidsvig deltar ved offisiell markering av nyrehabilitert skole

Etter 2 år med rehabilitering er "nye" St. Sunniva skole endelig klar til bruk. Ledelsen har derfor gleden av å invitere alle venner av skolen – foreldre, tidligere elever og andre – til offisiell åpning onsdag 21. august klokken 12-13.

2009 var et tøft år for alle som er glade i St. Sunniva. Etter at bydelsoverlegen trakk tilbake driftsgodkjenningen og krevde utbedring av klima- og tilgjengelighetsløsninger for 58 millioner kroner, sto den populære katolske privatskolen i Oslo sentrum i fare for å måtte legges ned. Skolen maktet ikke å betjene et lån tilsvarende de nye kravene.

Intenst arbeid fra skolens ledelse og Foreldrerådets arbeidsutvalg, samt elevdemonstrasjoner og tilhørende medieoppmerksomhet, resulterte i at kommunen ga St. Sunniva rentekompensasjon, og dermed stilte med kommunal garanti slik at lånebetingelsene ble gunstigere.

Arbeidet er nå over, og onsdag 21. august feirer vi det flotte resultatet. Tilstede er blant annet skolebyråd Torger Ødegaard, byrådsleder Stian Berger Røsland og biskop Bernt Eidsvig av Oslo katolske bispedømme. Det blir taler, elevinnslag og velsignelse av biskop Eidsvig.

Det offisielle arrangementet starter klokken 12.00, men vi holder åpent frem til kl. 16.00.

Velkommen!