Bønn for kall 3. oktober på Bredtvet

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Det holdes en egen messe for kall disse dagene, vanligvis i St. Olav domkirke. Nå i oktober er det imidlertid nye St. Johannes menighet på Bredtvet som er vertskap. Adressen er Bredtvetveien 12. Det er den fransiskanske og dominikanske familie som sammen har ansvar for kvelden. Messen feires klokken 18. Deretter er det kirkekaffe med anledning til å møte representanter for ulike grener av disse ordensfamiliene. Ledere for de kontemplative kvinneklostrene i Norden møtes samtidig på Lunden og vil også delta på arrangementet.

Alle er invitert til å be for kall denne dagen, og de som har anledning, er hjertelig velkommen til Bredtvet.