Kirkebenkprosjektet i Groruddalen

nullNyopprettede St. Johannes apostel og evangelist menighet i Groruddalen i Oslo jobber for å skaffe små og store ting til kirken. Her om dagen meldte menighetens blogg at første ladning kirkebenker var ankommet. I søndagsarket for denne uken opplyser  sogneprest Nguyen Thanh Phu at de har halvparten av pengene som skal til for å betale alle benkene. Vi sakser:

Det har vært mange glade givere som har støttet prosjektet, gjennom overføring av gaver til menighetens konto direkte eller andre former for støtte. Til nå har vi samlet inn litt underkant av 180.000 kr. Dette vil si at vi har kommet halvveis til totalsummen 360.000 kr. Vi har gjort det meget godt! Men vi oppfordrer alle sammen til å ta del i prosjektet videre. Målet er nå å få til nye 182.000 kr.

Vi vet at dette høres mye ut … samtidig at vi er optimist på at vi kan klare dette. Nok en gang vil appellere for menighetens gavmildhet og sjenerøsitet.

Støtte til kirkebenkene kan overføres direkte til menighetens konto: 3000.30.11859 (husk å skrive inn i merknadsfeltet: støtte til kirkebenker).

Bildet viser dugnadsgjengen som var på plass en mandag midt i arbeidstiden for å ta i mot og installere første ladning benker.