Katolsk-luthersk seminar om dokumentet «From Conflict to Communion»

Oslo katolske bispedømme inviterer i samarbeid med Den norske kirke til seminar om dokumentet: «From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration in 2017».

Tirsdag 3. desember 2013, fra kl. 13.30–16.30

Mariagården, Akersv 16, Oslo

«From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration in 2017» er publisert av Den internasjonale lutherske-katolske enhetskommisjonen i forbindelse med markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen, og 50-årsjubileet for dialogen mellom lutheranere og katolikker i 2017. Den
bygger på viktige økumeniske milepæler, særlig «Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren».

Den luthersk-katolske enhetskommisjonen inviterer alle kristne til å studere rapporten med et åpent og kritisk blikk og følge oss på veien videre mot en full, synlig enhet i Kirken. I 2017 vil katolikker og lutheranere sammen ta et tilbakeblikk
på reformasjonen og reflektere over de 50 årene med offisiell internasjonal økumenisk dialog, hvor dette felleskapet har fortsatt å vokse.

Program:

13.30 Velkommen ved biskop Bernt Eidsvig

13.40 Hovedinnledning ved professor Turid Karlsen Seim, medlem av Den
internasjonale luthersk-katolske enhetskommisjonen:
«Fra konflikt til fellesskap: prosess, innhold og hovedresultater»

14.30 Responser fra biskop Bernt Eidsvig og biskop Ole Christian Kvarme:

«Dokumentets betydning for kirkene våre»

14.50 Kaffe/te

15.15 Åpen samtale med salen

16.30 Avslutning

Registrering til Liv Janne Dehlin på e-post: ljd@kirken.no før 25. november 2013.

Arrangør: Katolsk-luthersk samtalegruppe (KATLUSA)