Nyansatt interaktiv designer i Pastoralavdelingen

Carlo Alberto Burato (44) er ansatt som interaktiv designer i Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme fra 1. november 2013. Han skal være en del av teamet i avdelingen, og ha ansvar for utvikling av nettsteder, apper og andre digitale ressurser og plattformer. Han skal også jobbe med design for nett og trykk.

Burato er fra Italia, utdannet innen design, multimedia og telekommunikasjon, og har 15 års arbeidserfaring som multimediadesigner/webdesigner og utvikler.