OKB: Personalnytt fra pastoralavdelingen

Maria FongenFra 1. september er mangeårig leder for Oslo katolske bispedømmes familiesenter  Maria Elizabeth Fongen tilbake etter tre år i permisjon grunnet utenlandsopphold. Fongen har en 60 % stilling. Etter en omstrukturering inngår familiesenterets oppgaver i bispedømmets nyopprettede pastoralavdeling.

Fra 1. august er Camilla Cselenyi i fødselspermisjon. Cselenyi er tilknyttet Det kateketiske senter, som etter omstruktureringen også inngår i pastoralavdelingen.foto1.jpg

Fra 1. september er Therese Skaar (29) og Siri Løtveit Tofteng (30) ansatt i hver sin 50 % ettårige prosjektstilling i pastoralavdelingen.

Therese Skaar har  utdannelse fra Høyskolen i Oslo innen drama og teaterkommunikasjon samt kristendomskunTherese Skaarnskap fra Menighetsfakultetet. Hun har arbeidserfaring også fra Misjonsalliansen i Ecuador og som kirketjener i Holmenkollen kapell og Ris kirke. Mange vil kjenne henne fra hennes tid som barne- og ungdomskonsulent i St. Hallvard menighet, Oslo.

Siri Løtveit Tofteng er utdannet sykepleier ved Høyskolen Diakonova, og  har kristendom grunnfag fra Menighetsfakultetet i Oslo.  Hun har jobbet som kordirigent for barn- og voksenkor i en årrekke og vært unSiri Løtveit Toftengdervisningskonsulent for livsvernsorganisasjonen Menneskeverd.

 

Emma Ulrikke Weiglin Eriksen (45) er ansatt i en midlertidig 20 % stilling som prosjektkonsulent i Pastoralavdelingen. Hun skal arbeide med opplegg for oppfølging i familien av temaer som gjennomgås i katekesen. Hennes engasjement går fra oktober 2013 til september 2014.