Drammen: Utnevnelse kirkelig assistent

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 19. november 2013 utnevnt Czeslaw Ossowicki til kirkelig assistent i St. Laurentius menighet i Drammen. Utnevnelsen gjelder for tre år, frem til 19. november 2016.