Jobb ved St. Paul gymnas?

nullSt. Paul gymnas ble startet høsten 2013 og er landets første katolske gymnas. I dag har vi knappe 90 elever fordelt på VG1 og Vg2 og har alt et godt skolemiljø. Midlertidig arbeider vi i paviljonger, men sommeren 2014 flytter vi inn i det tidligere Florida sykehus som bygges om til formålet. Vi får da klasser på alle årstrinn. I løpet av noen år vil gymnaset ha tre paralleller, inntil 270 elever, på studieforberedende linje, med vekt på de klassiske gymnasfag.

St. Paul gymnas er en utvidelse av St. Paul skole som har 340 elever på 1. – 10. klasse og som har skoleanlegg ved St. Paul kirke i Christies gate. Det er en knapp kilometer mellom de to avdelingene og grunnskolen og gymnaset er under samme styre og rektor. Enkelte lærere kan ha oppgaver på begge avdelingene, men de fleste arbeider enten i grunnskolen eller på gymnaset.

St. Paul gymnas er fortsatt i en pionerfase, og vi ønsker lærere som vil delta i utviklingen. Vi er avhengige av en stamme av lærere som er aktivt engasjert i Kirken og som kan bære fram skolens identitet. Vi vil derfor spesielt oppfordre katolikker som vil ha et aktivt legmannsapostolat ved tjeneste i gymnaset til å kontakte oss. Det er likevel viktig for skolen også å speile et mangfold også i vår lærerstab. Andre lærere er derfor velkomne forutsatt at de arbeider på grunnlag av vår generelle læreplan og skolens verdigrunnlag.

Les ytterligere på www.katolsk.no, www.stpaulgymnas.no eller www.stpaul.no.

Søkere må ha formell kompetanse i.h.t. Opplæringsloven kapittel 10. De lærere vi ønsker å tilsette, har fortrinnsvis hovedfag eller mastergrad og undervisningskompetanse i ytterligere et eller flere fag.

Fra høsten 2014 skal vi tilsette lærere som skal dekke undervisning i følgende fag:

  • Samfunnsvitenskapelige fag 90 %                   
  • Fysikk 60 %                    
  • Kroppsøving 55 %                  
  • Religion og etikk 30 %
  • Historie 80 %   
  • Matematikk 45 %
  • Norsk 45 %

I tillegg skal vi tilsette en undervisningsinspektør II i 50 % stilling.

Vi ser gjerne stillingene i sammenheng for i størst mulig grad å tilby hele stillinger. I noen grad vil vi da også kunne endre noe på stillingene til de lærere som arbeider på skolen nå. I noen grad vil det også åpnes for å tilsette lærere som kan undervise både på gymnasavdelingen og på grunnskolen.

Privatskoleloven sikrer ansatte ved private skole lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige skoler. Stillingene er innlemmet i Statens Pensjonskasse.

Vi har ennå ingen fastsatt søknadsfrist, men vi ønsker kontakt med interesserte lærere snarest.

Formell tilsetting i stillingene kan først ventes i mars 2014.

Kontakt:             

Undervisningsinspektør Petter Gjessing (970 99 984)

Rektor  Ronny Michelsen (55 21 59 41) eller

Skoleråd Gjermund Høgh (918 85 945)

Felles sentralbord: 55 21 59 00                 

E-post: gymnas@stpaul.no