Katolsk Forum, St. Hallvard: Temakveld med biskop Eidsvig

Onsdag 27. november har vi gleden av å invitere til temakveld. Vi begynner med messe kl 18.00 og fortsetter deretter i menighetssalen.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg vil innlede over temaet:

«Den katolske kirke i dag, om muligheter og utfordringer i tiden.»


Det blir åpnet for spørsmål og dialog. Enkel bevertning

Hjertelig velkommen!

Melding fra St. Hallvard menighet