Oslo katolske bispedømme ønsker klimarettferdighet

Norsk delegasjon COP 19Som et grelt eksempel på at klimaendringene er her, startet FNs klimamøte i Warszawa med nyhetene om at tusener har omkommet i Filippinene som en følge av tyfonen Yolandes ødeleggelser.

Til klimamøtet samles ministre fra neste 200 land. Sammen med politikerne er også representanter fra det sivile samfunn. Fra Norge deltar en interreligiøs delegasjon med to representanter fra Oslo katolske bispedømme.

Den interreligiøse delegasjonen, som har kommet i stand på initiativ fra Oslo katolske bispedømme, Norges kristne råd og Mellomkirkelig råd, er i en særstilling på klimamøtet. – Det er mange religiøse organisasjoner til stede i Warszawa, men det er ingen som reiser sammen som en gruppe på tvers av religionene, slik vi gjør, sier samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme, Ingrid Rosendorf Joys.

– Katastrofen etter tyfonen Yolande har selvsagt preget forhandlingene og samtalene her i Warszawa. Den filippinske delegasjonslederen holdt en kraftfull tale om hvordan nettopp Filippinene lider under klimaendringene. Klimaendringene er her, og for hver dag som går uten at vi på tvers av land og kontinenter samles om en god og forpliktende klimaavtale, blir oppgaven vanskeligere. Religioner er nasjons- og kontinentoverskridende i sin natur og kan brukes til å samle mennesker på tvers. I tillegg er det en viktig oppgave for oss som representanter fra trossamfunnene å bidra med det religiøse aspektet: For oss som kristne er det en naturlig, men også nødvendig oppgave å forvalte jordens ressurser på en rettferdig måte. Rettferdigheten går både mellom generasjonene og mellom fattige og rike land.

Under klimamøtet er det ulike økumeniske og interreligiøse aktiviteter. Den interreligiøse delegasjonen fra Norge har allerede gjort seg gjeldende.

– Vi legges merke til, sier Josef Ottersen, prestestudent i OKB.  Ikke minst fikk vi en svært sentral plass i den økumeniske gudstjenesten på søndag. Vi skal også delta i en klimamesse i den katolske katedralen kommende søndag.

Den interreligiøse delegasjonen blir også godt ivaretatt av den norske offisielle delegasjonen. – De er opptatt av at vi samles på tvers av religionene med et klimafokus som er basert på våre respektive teologier. Vi er ikke en pressgruppe i vanlig forstand, men oppleves å snakke på vegne av religiøse mennesker over hele verden. Vi har en stemme det er verdt å lytte til, sier Joys.

FAKTA

Klimamøtet Cop 19 er FNs høynivåmøte for klimaendringer. Dette er et årlig møte, arrangeres for nittende gang i år og samler ledere fra nesten 200 land. Årets møte finner sted i Warszawa. Oslo katolske bispedømme er representert med Ingrid Rosendorf Joys, samfunnskontakt, og Josef Ottersen, prestestudent.

Den interreligiøse delegasjonen består av: Naomi Sender fra Det mosaiske trossamfund, Ebraima Saidy fra Islamsk råd, Idun Moe fra Den evangelisk-lutherske frikirke, biskop Ingeborg Midttømme fra Den norske kirke, Einar Tjelle fra Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Elin Sæverås fra Norges kristne råd – i tillegg til Josef Ottersen og Ingrid Rosendorf Joys fra Den katolske kirke. 

 

 Bilde: Den norske interreligiøse delegasjonen under åpningssesjonen mandag den 11. november.