Ugyldig valgomgang i valget av Papa Bergoglio

nullVatikanet, 17.11.2013 (KI/KAP) – Den argentinske kardinalen Jorge Mario Bergoglio ble som kjent til den nåværende pave Frans i valget i konklavet i mars. Ifølge en ny bokutgivelse lå han først bak kardinal Angelo Scola av Milano i stemmetall. Fra den tredje valgomgangen var valget av Bergoglio mulig å forutse, og i sjette valgomgang fikk han det nødvendige flertall. Dette skriver den argentinske journalisten Elisabetta Pique i en biografi om den nye paven: «Frans, liv og revolusjon», som kommer i salg i løpet av de neste ukene.

Den femte valgomgangen var dessuten ugyldig og derfor annullert, sier boken, en detalj som tidligere ikke har vært kjent.

Ifølge Pique, som sier at hun har kjent Bergoglio i mer enn ti år og har gode kontakter i argentinske kirkelige kretser, fikk Scola i første valgomgang rundt 30 stemmer og Bergoglio 25 stemmer fra de 115 stemmeberettigete kardinalene. Ved middagstid den andre valgdagen hadde erkebiskopen av Buenos Aires tatt igjen sin italienske konkurrent. I fjerde valgomgang lå han like under det nødvendige flertall på 77 stemmer. Den femte valgomgangen om ettermiddagen var ugyldig, ettersom det befant seg en stemmeseddel for mye i valgurnen, ifølge Pique. Åpenbart hadde to stemmesedler klebet seg sammen.

Stemmene ble ikke telt opp i det hele tatt, men straks brent, heter det i boken. I sjette og siste valgomgang fikk deretter Bergoglio «rundt 90 stemmer».

Et pavevalg er generelt omgitt av stort hemmelighold. De deltakende kardinalene må forplikte seg til absolutt hemmelighold om valget. Likevel har det ved tidligere valg alltid kommet ut detaljer om stemmetall og svingninger fra den ene kandidaten til den andre i de ulike valgomgangene. Imidlertid har Kirken aldri tatt stilling til slike avsløringer, langt mindre bekreftet dem.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)