Kristiansand: Så fin ble "Nye St. Ansgar"

Nye St. Ansgar 2013 1Forrige søndag, 8. desember, kunne menigheten i Kristiansand igjen ta i bruk sin kirke, St. Ansgar. Kirken har vært igjennom en omfattende renovering og utvidelse, og menigheten har i mellomtiden fått låne Kristiansand domkirke til sine søndagsmesser. Messer har også blitt feiret i menighetssalen.

Se et billedgalleri fra kirken. 

Men søndag kunne menigheten altså komme hjem. Siste store bit i puslespillet var de nye kirkebenkene. Disse skulle ankomme fra Polen på fredag 6. desember, men satt fast på grunn av uværet i Østersjøen. Til slutt ankom de søndag ettermiddag, og en improvisert polsk-vietnamesisk dugnad fikk dem på plass på rekordtid. Dermed kunne søndagens siste messe, klokken seks, feires med benker. (Tilfeldigvis den messen hvor katolsk.nos medarbeider var med.)

Kirkeutvidelsen var del to i menighetens store byggeprosjekt. Byggearbeidene har tatt ca to år. Første og dyreste del var totalrenovering av den gamle prestegården, KIGA. Denne hadde til dels vært utleid til annen virksomhet. Ved å oppgradere bygningen ble det plass til presteleiligheter, menighetssal og katekeserom. Dessuten viste arbeidene at bygningen var i mye dårligere stand enn antatt, så det var viktig å renovere den før den ble ytterligere ødelagt.

Den gamle menighetssalen og sogeprestleiligheten lå vegg i vegg med kirken, og grepet som n er gjort, er å innlemme dem i selve kirken. Den gamle menighetssalen utgjør nå størstedelen av kirkeskipet, mens presteleiligheten er blitt til et galleri over enden av skipet. Kirken er blitt snudd slik et det som tidligere var venstre langvegg, nå utgjør korveggen. Det som tidligere var sakristi og ministrantsakristi, er blitt et pent sakramentskapell. Statuen av St. Joseph, som kommer fra St. Josephsøstrenes hus i Kristiansand, og tidligere sto i menighetssalen, står nå i dette kapellet. Menigheten har også kjøpt en gammel italiensk mariastatue, som tidligere sto i Kirkens Bymisjons bryggekapell. 

Alt i alt gir ombyggingen en kirke 300 sitteplasser mot tidligere bare 120.

Enda mangler som man kan se på noen av bildene, en del ting, fremst blant dem et nytt alter. Når alteret er på plass, vil biskopen bli invitert til kirkevigsling i Sørlandets hovedstad.

Alle foto: katolsk.no