Sandefjord: bevaringspris til St. Johannes Døperens katolske kirke

En verdig vinner av Bevaringsprisen Foreningen Gamle Sandefjord – en frivillig forening  ledet av tidligere byplansjef Lars J. Nicolaysen – har tildelt Bevaringsprisen for 2013 til St. Johannes døperens kirke. Overrekkelsen fant sted på foreningens årsmøte 26. februar.

Denne kirken ble bygget i 1917–1918 og ble tegnet av arkitekt Haldor Larsen Børve. Den var tidligere byens metodistkirke. Prisen er en anerkjennelse for den ytre restaureringen som er gjort på kirken, som nå fremstår som en jugendperle i bybildet.

Se et galleri med bilder av den oppussede kirken.

På foreningens nettsted står det å lese: 

"Foreningen Gamle Sandefjord synes det her er gjort en utmerket jobb og ønsker å gratulere hele menigheten i St. Johannes Døperens Kirke med et flott resultat. Foruten oppussing av utvendige vegger og sinkarbeid, er også vinduer og dører skiftet og tilbakeført til sin orginale farge. Alle håndverkerne som har vært med, har gjort en flott jobb."

Les også: Kirken i Sandefjord trenger ansiktsløftning (med bilder av bygningsskader før utbedringen).

Det er gjort omfattende arbeider på kirken. I perioden 16 april til 5. juli i fjor ble det gjort store reparasjoner på fasade, tak og takrenner. Hovedinngangsdøren ble restaurert og øvrige dører og vinduer skiftet. Dessuten ble korset på klokketårnet restaurert. De totale kostnadene for dette beløp seg til nesten 2,2 millioner. Det er mye penger, men menigheten fikk i mars 2012 en vurdering fra byggteknisk sakkyndig som anbefalte å gjøre utbedringer raskt for å unngå enda større utgifter i fremtiden.

Omfattende arbeider pågår fremdeles

Men det er ikke nok å sette kirken i stand, den må også sikres mot kommende forfall. Noe av det viktigste som må gjøres, er å bli kvitt fuktproblemer i menighetslokalene i kjelleretasjen, ved å sørge for god drenering og bedre ventilasjon. Neste fase av oppgraderingen, som begynte 28. november og er planlagt ferdig ved utgangen av april i år, omfatter blant annet graving av nye grøfter,  legging av nye dreneringsrør, fuktsperre på grunnmuren og fornyelse av hele rørsystemet for vann og avløp. Nye kommunale regler krever  separat rørsystem for regnvann og kloakk. 

Alle disse arbeidene var ferdige innen utgangen av januar i år. Gjenstående eksteriørarbeider omfatter bl.a. asfaltering samt opparbeiding og utbedring av hage-/park-areal.

Selv om fokus til nå har vært på utendørsarbeider, pågår det også utbedringer innendørs. Disse omfatter i første omgang toaletter og kjøkken, som totalrenoveres.   Senere følger de øvrige menighetslokalene i kjeller.  Selve kirkerommet trenger også en opppussing, men det er ennå usikkert når det kan bli prioritert.

Kostnadsestimatet for det pågående andre oppussingstrinnet er på en snau million.

En viktig støttespiller i finansieringen av oppgraderingen i Sandefjord, er tyske Bonifatiuswerk. Menigheten er også glad for bidrag fra Norge, alt monner! Bidrag kan gis direkte til menighetens konto 1503.10.05369.