Beredskapsplanen på engelsk

Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell adferd

Contingency planDen reviderte Beredskapsplanen for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift foreligger nå i engelsk oversettelse. Den første versjonen av planen gjaldt for OKB fra  17. februar 2003 og ble ved dekret av 29. mars 2010 også gjort gjeldende for Trondheim stift. Den reviderte planen gjelder for begge stift fra 15. mai 2013.

Planen foreligger også i trykk og kan fås ved henvendelse til Pastoralavdelingen.