Bønn for kristne i Irak og Syria

Under voldshandlingene i Irak den siste tiden, har kristne blitt systematisk forfulgt og forsøkt utrensket. I disse områdene har det vært feiret messer og vært konstant kristent nærvær og kristen praksis gjennom nesten 2000 år. Nå står de kristne kirkene i regionen for fall, og all kristen praksis slås hardt ned på, noe som fører til at alle de kristne flykter fra områdene hvor IS råder.

Som søstre og brødre i Kristus, er vi forpliktet til å be for og hjelpe de som lider på grunn av sin tro på Kristus. I forbindelse med at alle menigheter søndag 17. august samler inn kollekt for Caritas’ arbeid i Irak, oppfordres menighetene også til å be følgende bønn under alle søndagsmesser 17.08.:

 

Herre Jesus Kristus, du led og døde for vår skyld.

Forbarm deg over alle dem som i våre dager må lide og dø for din skyld.

Send din Hellige Ånd som hjelp og styrke til alle som blir forfulgt for sin tro.

Forbarm deg over dem som nå forfølger og dreper de som tror på deg.

Fyll våre hjerter med kjærlighet og medfølelse for våre forfulgte brødre og søstre.

La din fred og forsoning få råde mellom alle som lever i Irak og Syria.

Herre Jesus Kristus, hør vår bønn, og la din kjærlighet få råde i disse landene. 

Amen.