Ny økonom i Trondheim stift

Apostolisk administrator av Trondheim stift, Bernt Eidsvig, har den 14. august utnevnt Per Albert Vold til økonom i stiftet. Utnevnelsen gjelder for fem år med virkning fra utnevnelsesdatoen. Samme dato har biskop Eidsvig løst Unn Lindgard Madsø fra vervet som økonom i stiftet.