Pressemelding fra biskop Bernt Eidsvig

Foto: Peter Tálos 31. januar 2006(Polsk versjon:) Komunikat prasowy bp Bernta Eidsviga

Jeg viser til de siste dagers presseoppslag vedrørende våre rutiner rundt medlemsregistrering.

I lys av de siste års massive arbeidsinnvandring, i stor grad fra katolske land, er det ikke tvil om at det har vært en stor utfordring å få oversikt over katolikker i Norge, slik at vi kan tilby de kirkelige tjenester de har krav på. Den katolske kirke er et internasjonalt trosfellesskap der medlemskap defineres gjennom dåpen, og ens rettigheter og plikter som katolikk følger en på tvers av landegrenser. I denne de siste års massive vekst, som har strukket Kirkens ressurser til det ytterste, innser jeg at det kan ha forekommet svikt i våre rutiner, der enkeltpersoner feilaktig har vært registrert som medlem i Den katolske kirke. Dette er dypt beklagelig. Der feil har forekommet – og eventuelt forekommer – forsikrer jeg om at disse er blitt og blir rettet opp så snart vi får vite om dem. Det er også hevet over tvil at det er langt flere katolikker i Norge enn dem vi har i våre registre.

Vi ønsker naturligvis at våre rutiner skal være i overensstemmelse med norsk lov, og vil samarbeide med myndighetene for å sikre dette. Vi registrerer gjennom media at Fylkesmannen ønsker en gjennomgang av våre rutiner, og vi setter pris på muligheten til å se kritisk på disse med det som da er rette offentlige instans.  

Spørsmål om medlemsregistrering gjelder alle tros- og livssynssamfunn og er del av en større problematikk, som vi ved flere anledninger har påpekt og søkt dialog om i ulike fora. Vi vil derfor i denne prosessen også involvere Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Utover dette – og før det er foretatt et eventuelt offentlig tilsyn – ber jeg om forståelse for at vi på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer om enkeltsaker eller rutiner.

Bernt Eidsvig

Biskop av Oslo katolske bispedømme
Apostolisk administrator av Trondheim stift

av Webmaster publisert 21.10.2014, sist endret 23.10.2014 - 21:42