Om Ordenslivets år

Året for det gudviede liv ("ordenslivets år")

Lørdag kveld den 29. november 2014 vil kardinal João Braz de Aviz presidere over en bønnevigilie i basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma og offisielt åpne Året for det gudviede liv (pave Frans er denne helgen i Tyrkia). Dette året varer fra 1. søndag i advent 2014 og frem til 2. februar 2016.

Ved å utrope et særlig år hvor Kirken fokuserer på det gudviede liv, tar pave Frans opp tråden fra sin forgjenger Benedikt XVI, som i sitt pontifikat utropte et Prestenes År (2009–2010) og Året for apostelen Paulus (2008–2009).

Året for det gudviede liv markerer at det er 50 år siden det 2. Vatikankonsil kunngjorde dekretet Perfectae caritatis (Den fullkomne kjærlighet – om ordenslivets fornyelse) og dets konstitusjon om Kirken, Lumen gentium (Folkeslagenes Lys). Kardinal João Braz de Aviz, prefekt for Kongregasjonen for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv sier følgende om dette: 

”Vi tror at konsilet ikke bare var Den Hellige Ånds tilskyndelse til hele Kirken, men kanskje især til det gudviede liv. Vi er også overbevist om at i disse 50 år, har det gudviede liv gjennomgått en fruktbar fornyelse – naturligvis ikke uten vanskeligheter og prøvelser – for å etterleve konsilets ønske til de gudviede: å være tro mot Herren, Kirken, deres egne nådegaver og mot mennesket i dag”.

Viktige merkedager for Året for det gudviede liv:

Åpningen av året:
29. november – bønnevigilie i basilikaen St. Maria Maggiore, Roma, kl. 17.00
30. november, 1. søndag i Advent, Messe i Peterskirken kl. 10.00

Økumeniske møter for ordensfolk:
22. - 24. januar 2015 i Roma
24. januar – bønnevigilie

Seminar for novisemestre:
8. - 11. april 2015 i Roma
11. april – bønnevigilie

Workshop for noviser:
23. - 26. september 2015 i Roma

Internasjonal uke for enheten i det gudviede liv:
Tema: ’Towards the future of evangelical discipleship, a permanent form of life in the Church (Fremtidsperspektivene for det evangeliske disippelskaps fremtid, en varig livsform i Kirken)

24. januar - 2. februar 2015 i Roma med deltagelse av ordensfolk fra det monastiske liv, apostoliske institutter og foreninger for apostolisk liv, sekulære institutter, gudviede jomfruer og nye religiøse bevegelser. 

Avslutningen av året:
30. januar 2016 – takksigelsesmesse i Peterskirken
1. februar 2016 – bønnevigilie
2. februar 2016 – Verdensdagen for det gudviede liv; Messe i Peterskirken.