Katolske studier på Det teologiske menighetsfakultet våren 2015

Våren 2014 undervises følgende emner innenfor området katolsk teologi:

TEOL2461 Moralteologi (10 studiepoeng)

Emnet er et kjerneemne i den katolske presteutdannelsen. Emnet kan også inngå som et emne i studieprogrammet bachelor i teologi, bachelor i kristendom eller tas som enkeltemne. Emnet har to delemner: A. Dydene tro, håp og kjærlighet og B. Rettferdighet og tilknyttede dyder.

TEOL2462 Katolsk Dogmatikk (10 stp)

TEOL2462 er det tredje emnet i en gruppe på fire emner i katolsk dogmatikk som tilbys ved fakultetet. Det tar for seg ulike materialdogmatiske emner, blant dem det mest sentrale av alle kristne dogmatiske emner, nemlig læren om Gud som én og tre. I tillegg studeres nådelæren og mariologien. Emnet består av 3 delemner: A. Læren om Gud - den ene og treenige Gud (5 sp), B. Nådelære (3 sp), og C. Mariologi (2 sp).

For studier på 200-nivå må man ha fullført relevante studier på 100-nivå. Fakultetet anbefaler at man fullfører følgende emner eller tilsvarende før man studerer dette emnet: KAT1X1 Katolsk fundamentalteologi og fundamental moralteologi, EXPHIL101 Examen philosophicum, EXFAC101 Examen facultatum og K1010 Bibelfag.

For nærmere opplysninger og påmelding, se www.mf.no/katolsk

Har du spørsmål knyttet til timeplan etc. ta gjerne kontakt med sr./prof. II, Else-Britt Nilsen: e.b.nilsen@mf.no.

av Webmaster publisert 07.01.2015, sist endret 07.01.2015 - 16:46