Tromsø stift: 24 timer for Herren

Kjære medbrødre, kjære søstre!

Det pavelige råd for nyevangelisering sendte 12. mars 2014 biskopene i hele verden et e-postbrev hvor de oppfordret alle bispedømmer til å bli med på en verdensomspennende bønne- og skriftedag 24 timer for Herren ved å holde kirker åpne i 24 timer i hvert bispedømme.

Samtidig skrev de at dette skal bli en tradisjon som skal gjentas hvert år i fastetiden.

I sitt faste­budskap i år sier Pave Frans til oss (sitat): Som enkeltmennesker er vi også fristet til likegyldighet. Vi overøses av nyheter og dystre bilder av menneskelig lidelse, og kjenner ofte på vår manglende evne til å hjelpe. Hva kan vi gjøre for å unngå å havne i denne spiral av angst og avmakt?

For det første kan vi be i fellesskap med den jordiske og himmelske Kirke. La oss aldri undervurdere den kraft i de manges stemmer som forenes i bønn. Initiativet 24 timer for Herren, som jeg håper vil bli gjennomført i hele Kirken, også i de enkelte bispedømmer, den 13. til 14. mars 2015, er ment som et initiativ som fremmer behovet for bønn.

I år skal pave Frans (igjen) personlig høre skriftemål i Peters-basilikaen på fredag den 13. mars og på lørdag den 14. mars skal formannen i Det pavelige råd for nyevangelisering lede en eukaristisk tilbedelse i St. Agnes kirke i Roma.

Jeg ber om at vi under våre forhold vurderer på hvilken måte vi også kan gjennomføre denne bønne- og skriftedagen i år hos oss. Vi er en stor diaspora, så det må vi ta hensyn til. Men, for meg er det klart at vi ønsker å stå sammen med hele Kirken, både når det gjelder bønn og skriftemål.

Mer informasjon (på italiensk og engelsk) om dette initiativet finnes på nettstedet for Det pavelige råd for nyevangelisering.

Mgr. Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø

Tromsø stift/Meddelelse Nr. 3/2015
23. februar 2015

av Mats Tande publisert 23.02.2015, sist endret 23.02.2015 - 22:51