Tromsø stift: Hyrdebrev og fastemandat for 2015

Hyrdebrev for fasten 2015

Kjære troende i Tromsø stift!

Pastor Sigurd Markussen, som siden 1. september 2014 har vært hos oss, forlot Tromsø stift i begynnelsen av februar. Jeg ønsker ham Guds velsignelse på hans videre vei i tjenesten for Kirken og alt godt med nye oppgaver i fremtiden.

Jeg ber om deres forbønn for Tromsø stift, for Oslo katolske bispedømme, for pastor Sigurd Markussen, for meg selv og for hele Den katolske kirke i Norge.

Som i mine siste hyrdebrev for fasten, vil jeg også i år rette blikket mot den vold som utøves mot kristne så mange steder i verden i dag samt hvilken holdning vi skulle ha og hvor vi må være på vakt. Men jeg vil også rette vår oppmerksomhet mot Ordenslivets år, et nådens år for oss alle.

Jesus Kristus er vår målestokk

«Den som sier: `Jeg elsker Gud`, men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra ham: Den som elsker Gud, må også elske sin bror» (1 Joh 4,20-21). Det er trist å lese på internett og i andre media nesten hver eneste dag at mange av våre trosfeller forfølges, drepes og massakreres i mange land. Man kan ikke elske Gud og samtidig hate sin bror. De som dreper andre er løgnere, de er djevelens tjenere, for tradisjonen sier at djevelen er løgnens far. Derfor er det også slik at mange i vesten ikke ønsker å se hva som skjer.

Hva så med oss? Vi skal elske hverandre som Kristus har elsket oss, Han er vår målestokk. De kristne har alltid hatt, vi har alltid hatt og har fortsatt dette nye bud: «Elsk hverandre. Som jeg selv har elsket dere, slik skal også dere elske hverandre. For alle skal det være tegnet på at dere er mine disipler: At dere har en slik innbyrdes kjærlighet» (Joh 13, 34–35).

Relativismens diktatur

Verden står overfor et nytt diktatur, ’relativismens diktatur’, sa kardinal Joseph Ratzinger (pave Benedikt XVI) under Den Hellige Messe den 18. april 2005. Når denne tiden nå begynner å bli en realitet, må vi ikke bli umodne i troen, for da risikerer vi å bli kastet omkring og bli ført både hit og dit av enhver læremessig vind. Relativismens diktatur anerkjenner ikke noe som absolutt og gir oss kun som den ultimate målestokk det som hver og ens egne lyster utstyrer dem med. Men igjen, vi kristne har en annen målestokk: Han, Guds Sønn, sann Gud og sant menneske, som kom for å frelse fra undergang alle som tror på ham.

Derfor ønsker jeg for dette Herrens år 2015 å understreke både for meg selv, og for oss alle i Tromsø stift disse ord fra Den hellige skrift: «Så høyt elsket Gud verden, at han gav sin enbårne Sønn til pris – for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie» (Joh 3,16). Det finnes ikke andre guder som gav sin egen Sønn til pris, bare vår kristne Gud.

Ordenslivets år

Pave Frans har utropt 2015 til Ordenslivets år. Året ble åpnet første søndag i Advent 2014 og avsluttes 2. februar 2016.

Kanskje enda mer enn for hele Den katolske kirke er dette året viktig for oss, siden 8 av 11 prester hos oss i Tromsø stift (på det nåværende tidspunkt) tilhører en kongregasjon eller en orden. Av tre som er bispedømmets prester tilhørte også to en gang i tiden ordensfolk. Og i tillegg kommer alle våre kjære ordenssøstre, for tiden 24. Så dette Ordenslivets året har stor betydning for oss og vi ønsker å markere det med hele Kirken.

Til dere, kjære ordensfolk, men ikke desto mindre til meg selv og til alle troende i alle våre menigheter, bringer jeg her et sitat av en stor kvinne, den hellige Teresa av Ávila (Sta. Teresa av Jesus), kirkelærer og skytshelgen for alle karmelittfellesskap:

`En dag, da jeg var meget bekymret for hvordan jeg skulle imøtekomme ordenens behov, sa Herren til meg: Gjør det du kan, ha tillit til meg og vær ikke bekymret for noe. Gled deg over den velsignelse som er gitt deg, for den er meget stor. Min Far har behag i deg og Den Hellige Ånd elsker deg` (Relasjoner 13,1).

Kanskje kan dette rådet hennes, kjære troende i Tromsø stift, hjelpe oss gjennom dette året og holde oss alle sammen, faste i troen på vår Herre Jesus Kristus.

Det ønsker jeg oss i år og hilser dere alle hjertelig i Herren.

Tromsø, 10. februar 2015, minnedagen for den salige Aloisius Stepinac.

Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø

Dette hyrdebrev skal leses ved alle messer søndag 21. februar 2015 (første søndag i fasten) eller deretter.


Fastemandat 2015

1.   Fastetiden, som snart begynner, er en tid for intens bønn, faste og omsorg for sine egne og for dem som er i nød. Den gir oss en anledning til å forberede oss til påsken gjennom en alvorlig granskning av våre liv og med en spesiell oppmerksomhet på Guds ord.

2.  For at vi alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter Kirken visse dager for bot. Kirkeloven foreskriver at askeonsdag (i år 18. februar) og langfredag (i år 3. april) skal overholdes som faste- og abstinensdager for hele Kirken. Det å faste betyr en merkbar reduksjon av det man spiser til daglig. Abstinens vil si at vi gir avkall på kjøtt. Abstinensloven påligger den som har fylt 14 år. Fasteloven binder den som er myndig inntil fylte 60 år. Sykdom og andre spesielle omstendig­heter kan gi unntak fra disse lover.

3.  Hver fredag året gjennom er bots­dag. Likeledes er tiden fra askeonsdag til påsken botstid. Unntak gjelder når det inntreffer søndag eller høytid. En vanlig form for fredagsbot er å avstå fra å spise kjøtt. Alternativt kan fredagsboten ellers gjennomfø­res ved annen form for faste, f.eks. ved å gi mer opp­merksomhet enn ellers til familien, fatti­ge, syke, gamle eller ensomme eller ved å delta oftere i felles bønn, Den hellige messe, sakramentstil­bedelse, korsveis­andakt eller lig­nende. Bidrag til Caritas Norges fasteaksjon anbefa­les til alle i denne ti­den.

Jeg ønsker oss alle en velsignet fastetid.

Tromsø, 10. februar 2015
Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø

Fastemandatet skal leses ved alle messer søndag 15. februar 2015 (siste søndag før fasten) eller deretter.

av Mats Tande publisert 11.02.2015, sist endret 11.02.2015 - 20:53