Vatikanet: Pave Frans anerkjenner erkebiskop Romeros martyrium

Minnedag: 3. februar

nullVatikanet, 3.2.2015 (KI/KAP) – Det er nå klart for saligkåring av erkebiskop Oscar Arnulfo Romero av San Salvador, som ble skutt og drept ved alteret i 1980 mens han feiret messe. Pave Frans undertegnet den 3. februar et dekret som anerkjenner Romero som martyr. Romero ble drept den 24. mars 1980 i San Salvador «av hat mot troen» (in odium fidei), sier dekretet fra Vatikanet. En dato for den høytidelige saligkåringen blir trolig offentliggjort på en pressekonferanse i morgen onsdag.

Romero ble skutt av ukjente gjerningspersoner, og bakgrunnen for mordet er ennå ikke fullstendig oppklart. Men de som sto bak, ble antatt å finnes i hæren. Romero hadde gjennom sin utrettelige innsats for de fattiges og undertryktes rettigheter pådratt seg reaksjonære kretsers hat.

Saligskåringsprosessen for Romero ble åpnet på bispedømmenivå allerede i 1990 og senere fortsatt i Vatikanet, men der stanset den opp. Grunnen var uklarheten om Romeros holdning i den såkalte frigjøringsteologien. Pave Frans ga prosessen et skyv forover kort etter sitt valg i mars 2013.

I et annet dekret bekreftet Helligkåringskongregasjonen martyriet til de to polske fransiskanerpatrene Michael Tomaszek og Zbigniew Strzalkowski samt den italienske sekularpresten Alessandro Dordi (Sandro), som ble myrdet i august 1991 i Peru, også «av hat til troen».

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)