Program for dobbeltjubileet i St. Hallvard menighet

StH2015 1Melding fra St. Hallvard menighet i Oslo:

Kjære brødre og søstre i Kristus,

I år feirer vi et dobbelt jubileum. Det er 125 år siden St. Hallvard menighet ble opprettet. Samtidig er det 50 år siden vårt nye kirkebygg ble innviet. Med denne feiringen åpner vi et nytt kapitel i menighetens historie.

Et jubileum er alltid en grunn til å være takknemlig. Gjennom disse årene har St. Hallvard menighet blitt et åndelig hjem for mange, her føres de nyeste medlemmer til dåp, her går barna til sin første kommunion, de unge mottar fermingens sakrament, de unge ektepar trer frem for Guds åsyn for at han skal velsigne den pakt de to inngår, fra kirken tar vi avskjed med dem som har fullført sitt jordiske liv.

Jubileet gir oss anledning til å se tilbake på det som har vært. Det er mange som har ofret tid og krefter i menighetens tjeneste gjennom disse årene. Mange har bidratt til å forme menighetens utvikling. Mange aktive medlemmer, ordenssøstre og prester har svart med kreativitet, innsatsvilje og trofast tjenestesinn på tidens mangfoldige utfordringer. Målet var å skape en menighet med et rikt menighetsliv, en levende menighet hvor alle kunne føle seg hjemme, en kirke som skulle føre de troende nærmere Gud og nærmere hverandre, et fellesskap som har rom også for mennesker i nød, så vel i de nære omgivelser som i samfunnet.

Når vi feirer denne viktige begivenheten, er vi klar over at det er intet menneske gitt å fortelle om hvilke resultater menigheten egentlig har oppnådd i disse årene, det vet bare Gud. Ser vi tilbake på disse 125 år, skjønner vi at mange hendelser har preget menighetens liv. Men én ting kan vi være sikre på, menneskene i menigheten har et trofast kristenliv i hverdagen. I dag kan vi forstå den gave som vi har fått, og slutte opp om den i takknemlighet og trofasthet.

Når vi leser om St. Hallvard menighets fortid, ser vi Guds aktive tilstedeværelse i historien og blir oss mer bevisst vår identitet som menighet. I dag har St. Hallvard vokst sterkt med mange tusen katolikker fra over 100 forskjellige land. Hvilken rikdom vi har! Samtidig er vi klar over hvilke utfordringer vi har i fremtiden. Dette krever en evne til å følge med i tiden, mot og styrke til nytenkning og omstilling, oppbrudd og ny begynnelse. Mens de ytre forhold stadig forandrer seg, desto større betydning får det for menigheten å vite at Gud er det faste holdepunkt vi vier vårt liv til. Han er Den store uforanderlige.

Måtte menighetens jubileum bli en glede for oss og gjøre begeistring og inspirasjon om til handling med brennende tro og glødende engasjement. Måtte denne viktige begivenheten gjøre oss rede til å lytte til Den Hellige Ånd, og villige til å fornye vår tro, håp og kjærlighet i tjeneste for verdens evangelisering.

p. Carlo Hong Phuc


StH2015 2Programoversikt for jubileumsåret 2015–2016

15.mai 2015: Åpning av jubileet. St. Hallvarddagen
Feiringen starter i Hallvardkatedralens ruiner i Gamlebyen kl 17:00, med "Pilegrimsliturgi", pilegrimsbønn og prosesjon opp til St Hallvard kirke.
kl 18:00, pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig. Hallvardguttene synger i messen. Vår ny St. Hallvardmessehagel brukes for første gang.
Deretter er det konsert i menighetssalen med Annar Follesø, fiolin, Wolfgang Plagge klaver, Ingerid Birkeland, vokal. Servering.
Vi får besøk fra vennskapsmenigheten i Tyskland
13. juni 2015: Pilegrimstur til Lier
Dagsutflukt med buss. Vi besøker gården Huseby i Lier, hvor Den hellige Hallvard bodde. Informasjon og kort omvisning.
Deretter reiser vi til Sylling hvor St. Fransicussøtrene hadde et novisiat og et kapell frem til det ble solgt i 1968. Det gamle kapellet er vedlikeholdt, og her skal vi feire messe.
På veien skal vi også besøke Tanum kirke og få en omvisning her.
Det vil bli arrangert et enklere måltid i forbindelse med utflukten.
Påmelding .
23. juni 2015: Sankthansfeiring
Den 23. juni feirer vi Johannes Døperens fest med sankthansbål, spekemat og innslag fra landene der våre menighetsmedlemmer kommer fra. Vi starter med messe kl. 18:00 og fortsetter festen i parken bak menighetssalen. Hele menigheten, beboerne i borettslagene rundt kirken og våre naboorganisasjoner er invitert til denne spesielle midtsommerfeiringen!
5. september: pilegrimsreise til Bohuslän
Vi starter vår pilegrimsvandring i St. Hallvard kirke og vandrer via Fransiskanernes gamle klostersted (ved Gamlebyen kirke)til ruinen av Hallvardskatedralen i Minneparken. En buss vil møte oss og frakte oss videre via en middelalderkirke i Østfold, en kort stopp ved Borgarsyssel museum og Nikolairuinen videre til Båhuslän hvor St. Hallvard er minnet med en skulptur i alterskapet.
p. Carlo vil være vår pilegrimsprest
Mari A. Lunde er vår guide.
PÅMELDING TIL KONTORET INNEN 15. august.
3. oktober 2015: Fransiskansk dag
Fransiskanerne har hatt en sentral rolle St. Hallvard menighet gjennom mange tiår, og i dag setter vi fokus på dette bidraget og på fransiskansk tankegang og spiritualitet.
Messen vil bli feiret av pp Hallvard Hole, Nikolas Goryczka og Grzegorz Gryz, alle O.F.M.
Br Bjarne Falkanger O.F.M., klarissene fra Larvik, representanter for St. Elisabethsøstrene og for Fransiskushjelpen vil være til stede.
Den fransiskanske tradisjonen i St. Hallvard bæres i dag videre av legfransiskanerne, som du også kan treffe denne kvelden.
P. Hallvard vil holde et foredrag om fransiskansk spiritualitet.
Denne kvelden minnes den hl Frans' dødsdag, og vi vil få være med på den tradisjonelle Transitus-markeringen.
15. november 2015: Jubileumsboken presenteres
I anledning menighetens 125- årsjubileum vil det komme ut en jubileumsbok. Boken vil ikke handle om "musketerene 25 år etter" i den forstand at den blir et kronologisk tillegg til Johs. Bruces menighetshistorie som kom i 1990. I stedet blir det artikler om spesielle tema - blant annet den første generasjon av menighetsmedlemmer, og om vår fransiskanske historie. Boken presenteres i forbindelse med kirkekaffen 15. november.
Mellom Kristi konge fest og 3. advent 2015 – jul i alle Herrens land
St. Nikolas-feiring – arrangement for barna og barnefamilier.
Utstilling av julepynt/tradisjoner og julemarked med varer fra ulike nasjonaliteter.
NUKs Adventsaksjon. Kan vi oppnå «all time high»?
Elisabethsøstrenes juleverksted
Februar 2016: Menigheten får eget bygg
Arkitektfirmaet Lund og Slaatto møter med representant som sto arkitekt Kjell Lund nær. Foredrag om kirkebyggets historie, hvilke tanker gjorde man seg da man skulle bygge. Mars 2016 Menighetens katolske kunstnere
Utstilling av grafikk, malerier og skulpturer av kunstnere som var tilknyttet St. Hallvard kirke og kunstnere som sogner til St. Hallvard i dag. Flere kunstnere er forespurt.
Barn og ungdom i menigheten skal bidra til jubileumsfeiring ved flere anledninger, blant annet skal kateketer med katekesebarn lage ting som senere kan inngå i en utstilling Kateketer med katekesebarn lager ting som senere kan bli utstilt (til våren 2016).
14. og 15.5.2016: Stor jubileumsavslutning
Lørdag blir det paneldebatt rundt teamene ”Menigheten da og nå. Hva kan vi se tilbake på, hva har vi i vente? Hvor går Den katolske kirke i Norge, hvor går St. Hallvard? Hva er utfordringene? Hvordan kan Den katolske kirke bli en synlig og naturlig del av Norge, hvordan kan St. Hallvard bli/fortsette å være en synlig og naturlig del av Oslo øst?”
Middag for inviterte gjester.
Søndag utvidet kirkekaffe etter høymessen med inviterte gjester. Søndag kveld avholdes den tradisjonelle St. Hallvard-konserten.
av Mats Tande publisert 27.01.2022, sist endret 09.04.2015 - 16:02