Lite fruktbar kontakt med media

Av Lisa Wade, fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme

Tirsdag 19. mai skriver Vårt Land at Oslo katolske bispedømme (OKB) har gitt sine ansatte munnkurv. De trykker en e-post hvor ledelsen i OKB anmoder egne ansatte om å ta opp interne forhold med egen ledelse og eventuelt politiet, men ikke via avisen.

«Å ringe aviser og være anonym kilde anser jeg som illojalt», skriver fungerende administrativ leder Lisa Wade i Oslo katolske bispedømme i en epost til kirkens ansatte. Denne setningen er tatt ut av sin sammenheng i Vårt Lands oppslag og må sees i forbindelse med situasjonen som OKB befinner seg i og type opplysninger som gis til media.

OKB blir for tiden gransket av Fylkesmannen og er under politietterforskning. Vi gjør vårt ytterste for å gi myndighetene den informasjon de trenger for å få avklart saken. Saken er en belastning for alle i bispedømmet, troende, ansatte og ledelsen. Vi ser en økning i antall sykemeldinger og har derfor redusert kapasitet i ulike deler av organisasjonen. Samtidig skal vi fortsatt drive en kirke og gi katolikker et pastoralt tilbud.

I denne krevende situasjonen opplever OKB at ikke alle ansatte er enige i de valg som ledelsen tar. Slikt skjer rett som det er både i bedrifter og organisasjoner. Vi oppfordrer våre ansatte til ikke å spille ut intern uenighet i offentligheten, men i stedet å ta forholdene opp med ledelsen i OKB, eller gi opplysninger direkte til de relevante myndigheter. Dette er hverken «knebling» eller «munnkurv», men en klar henstilling til ansatte om å bidra til arbeidsro og oppklaring av sakens fakta. På dette stadiet i saken bidrar anonyme utspill i media ikke til noe som helst, men skaper bare støy internt og eksternt.

I tillegg koster det oss verdifulle ressurser. Siden dette er en politisak, må ledelsens uttalelser i media vurderes nøye av advokater. Det er ikke gratis og er ressurser vi gjerne skulle brukt på mer meningsfullt arbeid.

Derfor gjentar vi vårt ønske til våre medarbeidere: Gå til politiet eller fylkesmannen om dere har noe å melde. La oss få alle fakta på bordet. Da sparer dere kirken både for penger og støy.