Den belgiske primas André-Joseph Léonard innvilget avskjed

nullVatikanet-Brussel, 1.6.2015 (KI/KAP/KNA) – André-Joseph Léonard, katolsk primas av Belgia som erkebiskop av Mechelen-Brussel (Malines-Bruxelles), president for den belgiske bispekonferansen og belgisk militærbiskop, blir pensjonert. Pave Frans innvilget den 1. juni Léonards avskjedssøknad, få uker etter hans 75-årsdag den 6. mai.

Når biskoper når denne aldersgrensen, må de tilby paven sin avgang, men det er ofte vanlig at paven ber biskopene av viktige bispedømmer om å fortsette noen år i embetet, spesielt kardinaler. Pave Frans ba Léonard om å lede bispedømmet som apostolisk administrator inntil hans etterfølger blir utnevnt. Léonard selv sa i et intervju for kort tid siden at han «ikke håpet at hans embetstid ble forlenget med et par år». Han ønsket heller ikke å bli værende inntil en etterfølger blir funnet. Som mulige etterfølgere i Primasembetet, nevnes i mediene biskopen av Antwerpen, Johan Bonny (59) og biskopen av Liège/Luik, Jean-Pierre Delville (64). Bonny har nylig forlangte mer kirkelig åpenhet i omgangen med gjengifte og homoseksuelle.

Erkebiskop Léonard har ledet die erkebispedømmet Mechelen-Brussel, det største bispedømmet i Belgia, siden 2010, da han etterfulgte kardinal Godfried Danneels (1979-2010). Léonard blir betegnet som en av de mest konservative biskopene i Belgia, og han er en venn av pave emeritus Benedikt. Blant de største oppgavene i hans embetsperiode var å håndtere misbruksskandalene. Flere ganger sørget han for indignasjon, også internt i kirken, for eksempel da han betegnet aids som en konsekvens av upassende oppførsel og snakket om en «iboende rettferdighet».

I slutten av april ble Léonard dømt av en ankedomstol til å betale en erstatning på 10 000 euro til en i dag 42-årig offer for seksuelt misbruk. Dette var fordi han som biskop av Namur (1991-2010) i 1991 ikke hadde fortalt myndighetene om den konkrete mistanken mot en prest i sitt bispedømme.

Léonard ble født i 1940 i bispedømmet Namur. Han er valloner, men ved siden av morsmålet fransk snakker han og skriver også perfekt nederlandsk. I det eneste tospråklige bispedømmet i Belgia er dette avgjørende. Han har tre brødre, som alle også ble prester. Han studerte i Leuven/Louvain og i Roma. Han ble presteviet i 1964, og fra 1970 til 1991 underviste han i filosofi ved det katolske universitetet i Leuven/Louvain. I 1987 utnevnte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til medlem av Den internasjonale teologkommisjonen.

I Belgia regnet man med at den nye erkebiskopen etter en tid ville bli kreert til kardinal som sin forgjenger, men det skjedde aldri. Under pave Frans er det jo ikke lenger noen bispeseter som har «krav» på å ha en kardinal.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)