Katolske studier ved menighetsfakultetet høsten 2015 [oppdat.]

«Katolsk kirkeliv i Norge og Skandinavia gjennom 1000 år»

MF tilbyr høsten 2015 kurset «Katolsk kirkeliv i Norge og Skandinavia gjennom 1000 år»

Kurset gir en oversikt i norsk og skandinavisk kirkehistorie med særlig fokus på den katolske kirke. Sentrale temaer vil være innføringen av kristendommen; kirkeorganisasjonen, klostrene og fromhetslivet i middelalderen; bakgrunnen for og forløpet av reformasjonen på 1500-tallet; gjenetableringen av den katolske kirke og utviklingstrekk framover fra 1800-tallet, det moderne gjennombrudd fram til det 20. århundres økende religiøse pluralisme.

LAST NED UNDERVISNINGSPLAN FOR HØST 2015 (PDF)

Kurset består av syv kurskvelder (Følgende onsdagskvelder fra kl 18:00-21:00: 26. aug./ 2. og 9. sept. / 21. og 28. okt. / 4. og 18. nov.)

Kurset kan tas som emne både på master- og bachelornivå. Opptak til bacheloremnet forutsetter bestått videregående skole (generell studiekompetanse). Opptak til masteremnet forutsetter bachelorgrad i teologi eller tilsvarende. For opptak til masteremnet, ta kontakt med studieveileder (teologi@mf.no).

Mot en mindre deltakeravgift er også andre interesserte velkomne. 

For nærmere opplysninger og påmelding, se www.mf.no/katolsk

Har du spørsmål knyttet til timeplan etc. ta gjerne kontakt med sr./prof. II, Else-Britt Nilsen: e.b.nilsen@mf.no eller prof. Kristin Bliksrud Aavitsland: Kristin.B.Aavitsland@mf.no.

av Mats Tande publisert 26.08.2015, sist endret 26.08.2015 - 14:52