Verdensbønnedag for skaperverket og eukaristisk tilbedelse

Det pavelige råd for Rettferdighet og fred har publisert et forslag til én times liturgi/eukaristisk tilbedelse i forbindelse med markeringen av Verdensbønnedagen for skaperverket, som avholdes den 1. september.

Teksten inkluderer bønner, lesninger samt utdrag fra miljøencyklikaen Laudato Si.

WORLD DAY OF PRAYER FOR THE CARE OF CREATION - A PROPOSAL FOR A ONE-HOUR-EUCHARISTIC ADORATION (pdf)

av Webmaster publisert 28.08.2015, sist endret 28.08.2015 - 12:05