Opprop mot kjønns­basert vold: –Ikke greit å bruke bibelen for å legitimere vold

Over 20 religiøse ledere i Norge ber i et opprop regjeringen om å prioritere kampen mot kjønnsbasert vold.

– Vi vil ikke se på at våre religioner misbrukes for å undertrykke mennesker på grunn av kjønn. Som religiøse ledere vil vi kjempe for menneskers grunnleggende rett til et liv uten vold, heter det i oppropet, et samarbeid mellom Norges kristne råd, Kirkens nødhjelp og paraplyorganisasjonen Digni.

Oppropet ble overlevert statssekretær Tone Skogen under et seminar på Litteraturhuset tirsdag den 1. september, og er en oppfordring om å øke fokuset på kjønnsbasert vold i de nye globale bærekraftsmålene, som vedtas under FNs generalforsamling i New York denne måneden.

Blant de som har underskrevet er biskop Bernt Eidsvig av Oslo.

– Jeg håper at vi i alle fall kan eliminere den religiøse begrunnelsen for vold. Og jeg håper at prester og andre som preker er bevisst på at problemet eksisterer. Forkynnelsen har sin virkning: Vold skal ikke skje i min religions navn, sier Eidsvig til Vårt Land.

– Når diskriminerende og begrensende kjønnsroller rettferdiggjøres med henvisning til religiøse påbud og religiøst funderte tradisjoner må vi reagere. Vi har vært for passive i møte med denne utfordringen lenge nok. Nå nekter vi å se på at våre religioner misbrukes til å frata mennesker deres rett til å leve fritt uten frykt for vold, skriver de religiøse lederne, og ber regjeringen om å følge opp saken i internasjonale fora.

Les hele oppropet her.

av Webmaster publisert 03.09.2015, sist endret 03.09.2015 - 15:10