Forside Olav den hellige, malt av Sergey Poliakov.