Katolsk delegasjon besøker slottet for religionsdialog

Kongen og dronningen inviterer til religionsdialog

Tirsdag 20. oktober møter representanter fra 14 tros- og livssynssamfunn kongen og dronningen på slottet. Her byr kongeparet på matservering, quiz, rundbordssamtale og konsert.

Alle de inviterte gjestene er medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), og dette er første gang et kongehus i Europa inviterer hele mangfoldet av tros- og livssynsrepresentanter til gjestebud.

– Kongen og Dronningen er opptatt av mangfoldet i det norske samfunn og håper arrangementet vil bidra til dialog og økt innsyn i hverandres ulike tro og livssyn. Under den første delen av gjestebudet vil det bli tid til gode samtaler og det serveres mat fra de ulike samfunns høytidstradisjoner, heter det i en pressemelding fra slottet.

Inspirerende. Ingrid Rosendorf Joys er katolikk og leder for STL, som i tyve år har jobbet for likebehandling av tros- og livssynssamfunn. Hun opplever det som svært inspirerende å bli invitert til slottet.

– Kongeparet sender tydelige signaler om at de er konge og dronning for alle av landets innbyggere, og at Norge som nasjon er blitt flerreligiøs, og rommer mennesker fra mange ulike tros- og livssyn, sier Joys til katolsk.no.

Ifølge STL-lederen er gjestebudet et viktig tiltak, ikke minst fordi det knytter nye bånd, og bidrar til at myter og fordommer om hverandres tradisjoner kan brytes ned. Det er positivt å dele samvær, kunnskap, mat og kulturopplevelser, sier Joys.

Oslo katolske bispedømme representeres av følgende:

  • Biskop Bernt Eidsvig
  • Ingrid Rosendorf Joys, STL-leder og samfunnskontakt i OKB
  • Mathias Bruno Ledum, ungdomsrepresentant, Mariakirken menighet på Lillehammer
  • Jabanesa Rakkini Muralitharan, St. Svithun i Stavanger
  • P. Tao Quoc Nguyen, kapellan i St. Paul, Bergen
  • Marta Bivand Erdal, rådsrepresentant STL og kateket i St. Hallvard menighet, Oslo
av Webmaster publisert 20.10.2015, sist endret 20.10.2015 - 14:08