MISSIO: Verdensmisjonssøndagen 2015

Søndag 18. oktober feires Verdensmisjonssøndagen 2015. All kollekt går denne dagen til MISSIOs virksomhet for verdensmisjonen.

Missio er siden 1922 det offisielle organ for Den katolske kirkes virksomhet innen omsorgen for fattige bispedømmer over hele verden, for barn i fattige menigheter, og for prestestudenter i områder der man rår over få midler til deres opphold og utdannelse. Således arbeider Missio for å bygge opp Kirken innefra og derved gjøre den i stand til å være Kirke overalt. Dens indre liv blir i seg selv en forkynnelse av Evangeliet.

Missio finnes nå i omtrent 120 land i verden. I Norden arbeider de på oppdrag fra Den nordiske bispekonferanse.

Missio Norge oppfordrer på denne dag om å be særskilt for alle brødre og søstre i Kirkens periferi, og å gi dem den økonomiske støtte vi evner. Vi ber derfor alle menigheter på denne Verdens misjonssøndag om forbønn og rikelige gaver for misjonen, slik at Kristi lys kan skinne for alle mennesker.

Les pavens budskap til verdensmisjonsdagen 2015

av Webmaster publisert 16.10.2015, sist endret 16.10.2015 - 12:57