NUK søker generalsekretær

Utlysning Generalsekretær: 3 års åremål

Norges Unge Katolikker (NUK) er en sammenslutning av lokallag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge eller andre instanser i Kirken. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene. Organisasjonen er til for alle unge katolikker i Norge: barn, ungdom og unge voksne. Som katolsk organisasjon hører NUK inn under biskopenes hyrdeansvar og følger deres avgjørelser i Norsk Katolsk Bisperåd i spørsmål som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

NUK skal gjennom:

Tro:

 • Bygge opp en katolsk identitet hos de unge.
 • Synliggjøre en levende og ung kirke.

Fellesskap:

 • Være et møtested hvor en kan oppleve et fellesskap med andre unge, i katolske omgivelser.
 • Strebe etter flerkulturelt mangfold.
 • Styrke vårt fellesskap i Kristus og feire det i messen.

Handling:

 • Fremme veksten i troen og skape engasjement i Kirken og i samfunnet, og svare på de nye utfordringer vi møter der. 
 • Være en ressurs for barne- og ungdomsarbeidet i menighetene.
 • Lære å gjenkjenne Kristus i våre medmennesker og handle deretter.


I dag består organisasjonen av over 80 lokallag og har ca 3000 medlemmer. NUK har  3 ansatte og hundrevis av frivillige som arrangerer leirer og kurs, gir ut blader og støtter opp om lokalt arbeid i menighetene.

I en nyopprettet stilling søker nå NUK en Generalsekretær som skal lede den daglige driften til NUK og koordinere barne og ungdomsarbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte arbeidsutvalget og NUKs leder i sin oppgave å lede Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon.
 • Personalansvar 
 • Utvide og utvikle NUKs samarbeid med menighetene og lokallag i hele Norge.
 • Utvikle samarbeid med Oslo katolske bispedømme.
 • Representere organisasjonen eksternt og internt.
 • Ansvar for den daglige økonomien.
 • Planlegge og gjennomføre ulike kompetanseutviklingstiltak for ansatte og frivillige.
 • Følge opp frivillige i alle ledd av organisasjonen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-5 årig utdanning på høyskole eller universitet.
 • Noen års arbeidserfaring
 • Ledererfaring og erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Kunne vise til oppnådde resultater
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med økonomistyring

 Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert og handlekraftig
 • Utadvendt og inkluderende
 • God til å bygge team
 • Relasjons-bygger med gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Arbeidsspråk er norsk, men flerspråklighet er en fordel.

 Vi tilbyr:

 • 3 års åremål med mulighet for inntil 2 års forlengelse.
 • Stort ansvar og påvirkningsmuligheter
 • God kantine
 • Mulighet til å jobbe for en levende og dynamisk organisasjon.
 • Mulighet til å forme egen stilling.

 

Søknad med CV sendes til: leder.nuk@gmail.com innen 20. november.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Ved spørsmål om stillingen kontakt David Ottersen (476 66 595, leder.nuk@gmail.com) eller P. Khiem (416 17 862, khiem.duc.nguyen@gmail.com)

av Webmaster publisert 23.10.2015, sist endret 23.10.2015 - 12:24