Trippel feiring i Tromsø

løftefornyelse 1Torsdag den 15. oktober kunne de troende samles i Karmelittklosterets Allehelgenskirke til en trippel feiring. Nesten hele presteskapet i Tromsø Stift og de fleste ordenssøstre var samlet for å feire Ordenslivets år, 500-årsjubileet for den hellige fødselen til den hellige Teresa av Jesus  (karmelittordenens grunnlegger) og 25-årsjubileet for karmelittnonnene i Tromsø. Arrangementet begynte med høytidelig vesper ledet av pater Juliusz av Guds barmhjertighet OCD etterfulgt av en festmesse hvor biskop Berislav Grgić var hovedcelebrant. Under messen fornyet alle ordensbrødre og -søstre samt andre gudviede sine løfter. Under messen pekte biskopen på viktigheten av et gudviet liv, og særlig understreket han viktigheten av å feire dette året i Stiftet i og med at størstedelen av presteskapet i Stiftet tilhører en orden eller en kongregasjon.

Se flere bilder fra feiringen.

I anledning karmelittenes jubileum hadde karmelittnonnene forberedt en lysbildepresentasjon både av Teresa av Jesus’ liv og karmelittklosterets historie som ble fremstilt i klosterkirken etter messen. Deretter var det kirkekaffe i samtalerommet. Hjertelig takk til alle som bidro til at arrangementet var så preget av høytid og glede, fellesskap i bønn og broderlig samvær.

Tromsø Stift