Trondheim: Grunnstens­nedleggelse 29. oktober

Webcam tomt Trondheim 01102015Byggekontrakten for Nye St. Olav Domkirke i Trondheim, signert av stiftets administrator biskop Bernt Eidsvig, ble 19. august overlevert prosjektets entreprenør HENT. I september startet arbeidene på katedraltomten i Trondheim opp, og på bildet kan man se status per idag.

Neste milepæl blir grunnstensnedleggelse, som skal foretas av biskop Eidsvig, i egenskap av apostolisk administrator for Trondheim torsdag 29.oktober klokken 12.  I tillegg til at grunnstenen legges ned, vil det bli reist et kors på det stedet alteret skal stå.

Samme dag, i en messe klokken 17.00, skal p. Egil Mogstad innsettes som sogneprest i St. Olav menighet, og p. Ole Martin Stamnestrø innsettes som generalvikar for Trondheim Stift.

En annen dato å merke seg fra fremdriftsplanen er 8. mars. Da skal bygget være tett. Deretter kommer muring av indre og ytre teglstensvegg etc. I henhold til kontrakten skal bygget være ferdig innen utgangen av oktober 2016.

Framdriften kan følges via webcam her.

av Heidi Øyma publisert 01.10.2015, sist endret 02.11.2015 - 16:19