Velkommen til messe med biskop Raymond Kingsley Wickramasinghe

nullBiskop Raymond Kingsley Wickramasinghe av Galle, Sri Lanka, besøker Oslo katolske bispedømme i disse dager. Han har vært sentral i forsoningsarbeidet mellom tamiler og singhalesere. Søndag den 11. oktober feirer han pontifikalmesse på engelsk i St. Johannes kirke på Bretvedt kl. 15.  Det blir anledning til å møte biskop Raymond ved kirkekaffen etter messen.