Vellykket samling for menighetsmedarbeidere

Fra flere hold er det i en årrekke kommet ønsker om kursing og møtearenaer for medarbeidere i våre katolske menigheter, og for tre år siden ble en slik dag arrangert i St. Hallvard menighet i Oslo. Den 13. oktober var tiden kommet for å gjenta suksessen, og også denne gangen var St. Hallvard menighet vertskap. Totalt 25 personer fra halvparten av Oslo katolske bispedømmes menigheter deltok, inkludert foredragsholdere. Blant temaene var personvern, Org.Sys., kirkerett for menighetssekretærer og føring av kirkebøker. Det meldes om en intensiv og nyttig dag som neppe blir den siste i sitt slag.