Ny kaldeisk prest og kaldeisk messe i St. Joseph

Søndag 8. november klokken 14.00 feires det messe etter kaldeisk ritus i St. Joseph kirke, Akersveien i Oslo. Messen feires av p. Rooni Yousif, og blir også hans velkomstmesse her til lands. P. Rooni ankommer nemlig Norge dagen før, den 7. november, og skal tjenestegjøre som sjelesørger for kaldeere i Oslo katolske bispedømme. Han vil være bosatt på Jessheim, hvor nærheten til Gardermoen gjør det lett for ham å reise og besøker kaldeere andre steder i landet.

Katolsk.no ønsker p. Rooni velkommen til Norge!