Omfattende renovering av Vår Frue domkirke i Tromsø

Reparasjon av Tromsø stifts domkirke, Vår Frue kirke i Tromsø, startet i juni i år. Arbeidene omfatter i denne omgang taket; først snakket man om en varighet på rundt tre måneder, så var altaskifer på taket før jul et mål, nå tar man det mer som det kommer. 

Kirken, et tømmerbygg panelt utenpå og inni, stod ferdig i 1861. Også tidligere har taket vært skiftet, og mens den først var tekket med sinkDetalj taket Vår Frue Tromsø lekterne i ferd med å gå i oppløsning, ble det for 100 år siden lagt skifer som nå begynte å falle ned. Da steinene ble fjernet, viste det seg at lektene som de var spikret i, var i ferd med å råtne bort (man får et innntrykk av dette på bildet). Viktige takkonstruksjoner var likevel ikke skadet. Men det meste var skjevt. Taket hadde sunket på midten, og langveggene hadde blitt presset ut. Spenningen var om taket kunne settes i stand uten å forsterke vegger og tak. Konklusjonen ble at det kunne man, og i tillegg har håndverkerne klart å trekke bygningen sammen på midten, slik at langveggene nå er nesten rette å se på. Og mønet og takflatene har blitt helt rette.

Man kan få et glimt av arbeidet via avisen Nordlys' webkamera, som dekker området rundt kirken.

Når først bordkledningen på taket ble tatt av, ble anledningen brukt til å fjerne gammel isolasjon og legge ny. Likeledes ga åpningen av taket mulighet til å overveie ventilasjon.  Inni kirken var interiøret preget av støv utenfra, og det var også fuktig. Nå er det montert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, og luften renses. Og etter at alle festepunkter er trukket sammen og det er lagt nytt planketak, forårsaker ringing med klokken ikke lenger risting i bygget. 

Kirken har i alt fire tårn med spir. Disse står for tur for reparasjon, og før det er gjort, kan det ikke legges ny skifer. Sannsynligvis må det meste av det som er synlig av tårnene, skiftes; man får håpe at det ikke er meget råte i bærende deler. Eksisterende aluminiumstekking på spirene blir skiftet ut med kobber. Det er mye råte i treverk som har stått for vær og vind i overgangen mellom tak og vegg. Som byggmesteren, Piotr Wodziczko, sier: Man vet ikke hva som må gjøres før det gamle tas bort. Det meste har vært forseggjorVår Frue kirke Tromsøt med utskjæringer og spesielle profiler, og alt nytt må spesiallages for at det skal bli som det var. 

Tanken er at arbeidene som del II i prosjektet, fortsetter med veggene ut over vinteren, og at det til slutt kan bli et løft for kirken innvendig – man må se hvor langt pengene rekker. Vi må uansett belage oss på en vinter med en kirke omgitt av stillaser. 

Byggmester for prosjektet er P&P Byggetjenester AS. Arkitekt Poul J. Neubert har stått for utredning av forhold omkring de arbeider som nå utføres, og bakgrunnsmaterialet som han fikk fremskaffet, har gitt viktig grunnlagsinformasjon for det det som nå er gjort, og de konklusjoner  man har truffet.  

Prosjektet har mottatt støtte fra Bonifatiuswerk (Paderborn), erkebispedømmene Köln og München samt Ansgarwerk i Köln og Ansgarwerk i München. Stiftet og menigheten i Tromsø har gått inn med midler, og enkeltpersoner tilhørende menigheten har bidratt med gaver. 

 Melding fra Tromsø stift