Rapport fra pastoralrådsmøte i OKB

Pastoralrådsmøte oktober 2015Pastoralrådet i OKB var siste helg i oktober samlet på Mariaholm.  Hovedsaken var «menigheten som arbeidsplass», både for ansatte og frivillige.  Forsamlingens forventninger i forhold til hva administrasjonen i bispedømmet skal/kan levere ble diskutert, både på det administrative, praktiske og pastorale området.  En hovedkonklusjon var at pastoralrådet i OKB mener at bispedømmets administrasjon må gjenspeile den relativt nye virkeligheten som er ute i menighetene.  Møtet vedtok et sluttdokument med sine anbefalinger til biskopen. Hele sluttdokumentet kan leses under.

P. Haavar Simon Nilsen innledet om Laudato Si, pave Frans’ rundskriv om miljøsaken.  Pastoralrådet i OKB ser med forventning fram mot den norske utgaven og oppfordrer OKB til å utarbeide et studieopplegg på rundskrivet, som i følge p. Haavar stiller store krav til oss som enkeltpersoner og menigheter – vi trenger en ny omvendelse.

Dag Albert Bårnes, leder PRO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastoralrådsmøte 23.-25. oktober 2015 Mariaholm - sluttdokument

 

Et samlet pastoralråd oppfordrer biskop Bernt Eidsvig til å se nærmere på følgende saker:

 

1) Oppfølgning og opplæring av prester

  • Det er behov for en bedre oppfølgning av prestene, hvordan de prioriterer arbeidsoppgaver og hvordan de samarbeider med menighetsrådet.
  • Innføring i norsk språk og samfunnsforhold.

2) Bruk av ressurser sentralt OKB versus lokalt

  • Pastoralrådet støtter styrkingen av HR og økonomi/regnskapsføring sentralt som skal hjelpe menighetene, men ber biskopen ha i tankene at det også trengs økte ressurser lokalt og at arbeid kan delegeres til menighetene.

3) Mer og bedre kommunikasjon

  • Det er stort behov for kommunikasjon generelt. Menighetene etterspør hjelp til utvikling av hjemmesider, søndagsbladet og bruk av sosiale medier.
  • OKB bør strebe etter mer kommunikasjon så alle har mulighet til å vite hva som skjer. Vurdere retningslinjer for kommunikasjon.

4) Ny menighetsinndeling

  • Flere menigheter er nå større enn det maksimale tallet på 10.000. Biskopen bes vurdere å opprette flere menigheter, men også se nærmere på eksisterende menighetsgrenser.

5) Utviklingen av Kirken i lys av vår flerkulturelle medlemsmasse

  • Hvordan kan OKB tilrettelegge så alle våre medlemmer får mulighet til å forme Kirken i Norge, i en virkelighet i stadig endring?
  • Hvordan gi et best mulig pastoralt tilbud?
  • Se nærmere på ressursbruken og ansettelsespolitikken i lys av vår flerkulturelle medlemsmasse.

6) Pastoralrådets mandat og sammensetning

  • Vurdere om en endring av Pastoralrådet kan gjøre det til en mer effektiv høringsinstans for biskopen.

 

Foto: Marcin Fojcik

av adm — publisert 03.11.2015, sist endret 10.12.2015 - 22:20