Seminarister på utenlandsstudier

Oslo katolske bispedømmes tre prestestudenter holder fra i høst alle til i Roma og studerer ved det pavelige universitetet San Tommaso d'Aquino ("Angelicum"), dominikanernes romerske universitet. Peter Hai Duc Nguyen og Josef Ottersen får sin formasjon ved The Venerable English College, hvor også bispedømmets ferskeste prest Bjørn Tao Quoc Nguyen hadde sin romerske læretid, mens Paul Opata er tilknyttet det skotske kolleg. Maristenes prestekandidat Herman Nikolai Reimers Massen studerer fra i høst også i Den evige stad. Han er tilknyttet Formation Community International Theologate i Roma, med studier på Beda CollegeMyron Kuspys, prestekandidat for det ukrainske eksarkatet Tyskland, tilknyttet St. Eystein seminar i Oslo, studerer fra i høst teologi i bysantisk tradisjon i Ukraina.