Advents- og julekonserter i Tromsø og Hammerfest

Koret «Noten Coctail» fra Tyskland holder konserter i Vår Frue domkirke, Tromsø, lørdag 12. desember 2015 kl. 20.00 og i St. Mikael kirke i Hammerfest søndag 13. desember 2015 kl. 15.00.

Det er gratis inngang, men det tas opp kollekt etter konserten til dekning av korets reisekostnader.

 Alle er hjertelig velkommen!

Melding fra Tromsø stift