Barnemissio søndag 3. januar 2016

MISSIO i NORGE

Missio har siden 1922 vært det offisielle organ for Den katolske kirkes virksomhet innen omsorgen for fattige bispedømmer over hele verden, for barn i fattige menigheter og for prestestudenter i områder der man rår over få midler til deres opphold og utdannelse.

I Norden arbeider vi på oppdrag fra Den nordiske bispekonferanse.  To søndager i året går all kollekt i Kirken til Missios arbeide, nemlig på misjonssøndag, som oftest i oktober, og det som kalles «barnemissio», ved Epifani, festen for de Hellige Tre Konger eller Herrens Åpenbaring

BARNEMISSIO – HELLIGE TRE KONGER

Festen for de Hellige Tre Konger eller Herrens Åpenbaring blir virkelig nettopp der hvor vi møter kjærligheten, til oss selv, til nesten og til Gud. Den sanne kjærlighet, Gud selv, blir åpenbart i Jesus Kristus. Festen viser oss at kjærligheten blir synlig for alle mennesker som ønsker å se den, for ingen er utelukket fra frelsen. Det må bety at vi som er troende er kalt til å forkynne denne kjærligheten, som er Gud selv. Jesus sender oss ut med: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet». Derfor er misjon en av Kirkens søyler, og derfor ber vi om din støtte.

I år feires barnemissio søndag den 3. januar 2016. Vi samler inn penger til barn i nød, i år til arbeid med funksjonshemmede barn i Kina. Missio har rundt om i verden barnehjem og en mengde forskjellige prosjekter for barn. Det er disse barnene du kan hjelpe ved å støtte vårt arbeide. Jeg oppmuntrer derfor hver enkelt til å gi en rundhåndet gave fra deg til dem. 

Under messen søndag 3. januar er det mulig å kjøpe (kr. 20,- pr stk) velsignelseskort for hjemmene våre. På disse kortene som vanligvis festes over dørkarmen står det C+M+B 2016. Det er initialene til de latinske ordene: Christus Mansionem Benedicat (Måtte Kristus velsigne dette hus). På samme tid er det begynnelsesbokstavene til de Hellige Tre Konger, Casper, Melchior og Balthazar. Hjemmene velsignes med nedenstående bønn når kortet settes opp:

Gud, vår himmelske far, ledsag alle som går ut og inn av denne dør,
med din velsignelse. Hold din beskyttende hånd over dette hus i hele det nye år.

AMEN

For Missio Norge, Sindre-Jacob Bostad
Koordinator

Alle bidrag kan sendes til: MISSIO NORGE konto 3000.30.92522

av Mats Tande publisert 04.12.2015, sist endret 04.12.2015 - 17:26