H.M. Dronningen vil være til stede på requiemmessen for Paris-ofrene

Oslo katolske bispedømme har mottatt bekreftelse fra Slottet om at H.M. Dronningen vil være til stede i St. Olav domkirke under requiemmessen for ofrene etter Paris-terroren.  Messen feires torsdag 3. desember klokken 18  med biskop Bernt Eidsvig som hovedcelebrant. Oslos lutherske biskop Ole Christian Kvarme vil holde prekenen. 

Eventuelle pressehenvendelser kan rettes til p. Pål Bratbak, som vil være seremonimester under messen.

Representanter for det diplomatiske korps og for de ulike tros- og livssynssamfunnene er invitert til å delta. De troende oppfordres til å innfinne seg i kirken i god tid.

Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys skinne for dem.