Studer katolsk sosiallære våren 2016

nullVåren 2016 vil Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo tilby et kurs i katolsk sosiallære: TEOL 5465/2465 Katolsk sosiallære (10 stp)

Dette emnet gir kunnskap om Den katolske kirkes forståelse av menneskers forhold til samfunn og politikk, og om kirkens sosialetiske oppdrag. Emnet gir faglig grunnlag for å forstå sosiallære i praksis: innsats for fred, menneskerettigheter, forrang til de fattige, miljø og klima. 

Emnet er en del av Innføringsstudier i katolsk kristendom, men kan også tas i tilknytning til andre studieprogrammer eller separat. Det har to varianter, på henholdsvis master-  og bachelornivå.

Obligatorisk del av emnet er en studieuke i Roma 10.–17. april.

Emneansvarlig: Sr. Else-Britt Nilsen OP (e.b.nilsen@mf.no)

 For nærmere informasjon om studier og opptak, se mf.no/katolsk.

Ta kontakt med studieveileder dersom du har spørsmål: teologi@mf.no eller tlf.  22 59 05 00.