Invitasjon til kvinnenes internasjonale bønnedag 4. mars

Kjære kvinner fra forskjellige menigheter, organisasjoner, kirkesamfunn, nasjonaliteter og kulturer i Oslo. Som kvinne er du hjertelig velkommen til å delta i en global bønnekjede, som strekker over hele kloden hvert år første fredag i mars i mer enn 170 land og regioner.

Denne kjeden er et felleskristent (økumenisk) tiltak.

Vennligst sett av fredag 4. mars kl. 17.00 i St. Hallvard katolske kirke, Enerhauggata 4, 0651 Oslo, like ved Tøyen T-banestasjon.

Både kvinner og menn, gjerne familier med barn, er velkomne.

I komitéen som forbereder arrangementet i Oslo sentrum om ettermiddagen, ble vi enige i fjor om at vi skulle besøke hverandre, etter at arrangementet noen år har funnet sted i Grønland kirke. Et naturlig valg ble at vår kjære nabo: St. Hallvard katolske menighet står for tur og dens kvinner stiller velvilligst som vertskap i år.

Temaet for 4. mars 2016 er laget av Bønnedagskomitéen på Cuba:

«TA IMOT BARNA. TA IMOT MEG»

Forbønnsgudstjenesten finner sted kl. 17 presis i kirkerommet, som blir pyntet i cubanske farger og med bruk av cubanske instrumenter. Det blir ofring til Bibelselskapets prosjekt på Cuba, hvor behovet for Bibler er stort. På kirkekaffen får serveringen litt kubansk preg og det blir gitt litt informasjon om Cuba. Lise Tostrup Setek vil formidle hva visjonen om Kvinnenes Internasjonale Bønnedag rommer.

St. Hallvard kirke i Oslo er kirke for en av Norges største katolske menighet. St. Hallvard kirke og kloster på Enerhaugen i Oslo er en unik norsk kirke, tegnet av arkitektene Lund & Slaatto, et kirkerom med en nedovervendt kuppel. Anlegget er tildelt Sundts premie 1966-69 og Houens fonds diplom i 1975. Anlegget ble fredet 29. januar 2012.

Med vennlig hilsen, for St. Hallvard menighet:

Anne-Ma Riiser;

for Kirkene i Gamle Oslo: Lise Tostrup Setek

av Adm — publisert 29.01.2016, sist endret 29.01.2016 - 11:30