Oslo/St. Olav: Økumenisk vandregudstjeneste 21. januar

Velkommen til økumenisk vandregudstjeneste 21. januar kl. 19!

I forbindelse med bønneuken for kristen enhet arrangerer St. Olav domkirkemenighet en økumenisk ”vandregudstjeneste” i samarbeid med nabomenighetene i området.

Gudstjenesten begynner kl. 19.00 i St. Edmund church (Den anglikanske kirke) i Møllergata 30. Derfra går vandringen til Margaretakyrkan (Den svenske kirke), Maria bebudelseskirke (Den gresk-ortodokse kirke), Trefoldighetskirken (Den norske kirke), og avsluttes i St. Olav domkirke. Vi ber ca. 10 minutter i hver kirke og og mens vi går fra kirke til kirke. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i menighetssalen i St. Olav.

Alle er hjertelig velkommen!

av Adm — publisert 26.06.2022, sist endret 20.01.2016 - 10:38