Velkommen til avslutning av ordenslivet år i Oslo

logo ordenslivets år norsk.jpgOrdensfolkene i Oslo katolske bispedømme ved Søsterrådet har gleden av å invitere til pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke 2. februar klokken 18. 2. februar, festen for Herrens fremstilling i templet, feires som dagen for det gudviede liv i Den katolske kirke, og i år markerer den også avslutningen av året pave Frans ønsket skulle være spesielt viet ordenslivet i Kirken.

Etter messen er det kirkekaffe i Mariagården. Velkommen!

Les også: Pave Frans' brev til ordensfolk i anledning året. Hyrdebrev fra de nordiske biskoper i anledning året.