Askim: nytt menighets- og finansråd

Vi er i perioden der en rekke menigheter avholder valg på menighetsråd, og nye råd konstituerer seg. I St. Maria menighet i Askim ser menighetsrådet fra 27. april slik ut:

Sognepresten (formann)
Pa Samuel Harding (leder) 
Elzbieta Thorsen (nestleder)
Vidar Olaussen (sekretær)
Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Barbara Lipnicka, Jolanta Navdahl, Edward Wit, Kim Truong Le, Stefan Fongen og José Richard II Reyes (faste medlemmer)
Arne Larsen, Tommy Hoang Holm og Hoang Van Nguyen (varamedlemmer)

Finansrådet består av: Sognepresten, Adam Babinski, Roy Hagen, Jan Kostyra og Tommy Hoang Holm

Melding fra St. Maria menighet, Askim