In Memoriam: Kari Elisabeth Børresen

Jeg har kjent Kari siden 1948, da hun trådte inn hos St. Josephsøstrene i Chambéry, i Frankrike, hvor hun ble noen måneder som novise. Jeg har alltid kjent henne som en utrolig dypt tenkende person, snill og uselvisk. Hennes CV og utallige publikasjoner talte for seg selv og hun har vunnet mange gode venner såvel i universitetsmiljøet som blant katolikker i inn- og utland.

Spesielt har Kari hatt en beundring for den salige Niels Stensen og hun har gjort alt hun kunne for å få ham helligkåret. Da hun hørte om en av våre søstres sykdom, ringte hun meg og sa at vi måtte absolutt be til Niels Stensen om helbredelse. Jeg var ofte forbauset over at en så skarpsindig teolog som Kari kunne ha en slik nesten barnlig tillit til helgenenes forbønn.

Under hennes mange års sykdomsperiode ringte hun meg ofte for å be om forbønn. Hun var optimist og ønsket å leve videre, ikke minst på grunn av sin mann og sin datter.

Plutselig kom dagen da hun lå på dødsleiet, hun mottok sykesalvingen, og jeg besøkte henne noen dager senere. Kari var rolig men bekymret seg for sine nærmeste, hun var også bekymret for hvordan det skulle gå med henne selv. Jeg snakket med henne om døden og hun lurte veldig på hva som ville komme til å skje. Hun var helt klar over at hun ikke hadde lenge igjen å leve og hun stolte på at Kirkens tro ville bære henne over dødens terskel. Vi ba rosenkransen og sang Salve Regina sammen. Da virket hun glad og fredelig.

Da jeg fikk høre at hun var død 5. april 2016, kunne jeg ikke la være å tenke på hvor godt hun må ha blitt mottatt av Sankt Peter, Jomfru Maria og ikke minst Niels Stensen i de himmelske boliger.

Våre tanker går spesielt til hennes familie.
Vi lyser fred over hennes gode minne.

Sr. Anne-Lise Strøm OP
Lunden Kloster

foto: Teologisk fakultet, UiO