Nyansettelser i St. Svithun menighet

Anne Kristine Ekroll .jpgSt. Svithun menighet i Stavanger har ansatt Anne Kristine Ekroll (26) som ny katekesekoordinator. Hun begynner i stillingen den 1. august 2016 og overtar da etter Henrik Emil Greve.

Anne Kristine er født og oppvokst i St. Svithun menighet og har vært aktiv med i menighetens liv siden barnsben av, i dag både som medlem av Unge Voksne og som kateket for 2. og 3. klasse. Av utdannelse har hun en bachelor i samfunnsvitenskap (psykologi), et årstudium i sosiologi og en master i «Childhood studies» og arbeider i dag som assisterende pedagogisk leder ved The Children’s House i Stavanger.

 Katherine Esquivel .jpgMenigheten har også ansatt Katherine Esquivel (21)  som barne- og ungdomsarbeider. Hun begynner i stillingen med umiddelbar virkning.

Katherine har vokst opp i Oslo og vært aktiv i barne- og ungdomsarbeidet, særlig i St. Olav domkirkemenighet. I dag er hun student ved universitetet i Stavanger og arbeider for tiden med en master som petroleumsingeniør.  Siden hun kom til Stavanger som student, har hun vært aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet i St. Svithun menighet, både som katekeselærer for 1. klasse og som leder for SKUF (Stavanger katolske ungdomsforening).

Katherine kan nås på e-post: katherine.esquivel@katolsk.no og på menighetens telefon 51 51 70 20 eller mobiltelefon 40 29 22 72.

Melding fra St. Svithun menighet/katolsk.no